เว็บ แอลทีโอ อินเตอร์ www.ltobetinter.com ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายประเภทด้วยการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

1. ข้อมูลสถิติ

เว็บ แอลทีโอ อินเตอร์ อาจบันทึกหรือเก็บรูปแบบการเข้าใช้งานและจำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ที่เรียกว่า ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือหน้าเว็บไซต์ในบางหน้าในแต่ละวัน ข้อมูลประเภทนี้จะเก็บรวบรวมด้วยวิธีต่างๆ เช่น IP ADDRESS ซึ่งเป็นหมายเลขที่กำหนดให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่คุณท่องเว็บไซต์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ “จัดเก็บ” เว็บเพจ จะกำหนดชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจาก IP ADDRESS โดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ltobetinter.com เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะลงบันทึก IP ADDRESS ของเครื่องคอมพิวเตอร์คุณไว้ โดยที่เว็บเต็งหนึ่งใช้งานเทคโนโลยีประเภท Pixel-tags (หรือ “Pixels”) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงอื่นๆ บนหน้าเว็บเพจและแบนเนอร์โฆษณาหรือบน URL เพื่อติดตามการใช้งานของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์เต็งหนึ่งและผู้รับอีเมล์ Pixels โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนและบริหารดูแลเว็บไซต์ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเท่านั้น เช่น เพื่อปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์และ/หรือแผนผังเว็บไซต์ตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการแต่ละราย หรือกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภท นอกจากนี้ เว็บเต็งหนึ่งยังอาจใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการวัดผลการนำเสนอข้อมูลต่อผู้เข้าชมเว็บไซ รวมทั้งอัตราการตอบรับและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

2. คุกกี้จาก www.ltobetinter.com

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมประเภทอื่นในการระบุผู้เข้าเยี่ยมชมจะจัดเก็บไว้ใน “คุกกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กจากเว็บไซต์ที่ส่งไปจัดเก็บไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชม เพื่อบริการช่วยเหลือผู้เข้าเยี่ยมชม ขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ บางส่วนบนเว็บไซต์ของ www.ltobetinter.com ใช้คุกกี้เพียงแค่สำหรับจัดเก็บรหัสของผู้ใช้บริการ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำอีกครั้ง เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ในภายหลัง การใช้คุกกี้ถือเป็นมาตรฐานทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต แม้ว่าโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับการใช้คุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่การตัดสินใจว่าจะยอมรับการใช้คุกกี้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณตั้งค่าโปรแกรมเบราเซอร์ เพื่อป้องกันการรับคุกกี้ หรือจัดให้มีบริการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ถึงคุณ ในกรณีที่คุณไม่ยอมรับการใช้คุกกี้ คุณยังคงสามารถเข้าใช้บริการส่วนใหญ่ภายในเว็บไซต์ของ www.ltobetinter.com ได้ คุกกี้จาก www.ltobetinter.com จะหมดอายุลงเมื่อผู้ใช้ปิดเว็บไซต์หรือไม่ดำเนินการใด ๆบนเว็บไซต์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

3. คุกกี้จากบริษัทอื่น

เว็บเต็งหนึ่งอาจใช้บริการบริษัทโฆษณาภายนอกเพื่อการบริหารสื่อโฆษณาในนามของเต็งหนึ่งซึ่งบริษัทดังกล่าวอาจใช้คุกกี้ และแอ็คชั่นแท็ก เพื่อประเมินประสิทธิผลของโฆษณานั้น ๆ คุณยังคงสามารถตัดสินใจว่าจะยอมรับการใช้คุกกี้เหล่านั้นหรือไม่ โดยตั้งค่าโปรแกรมเบราเซอร์ เพื่อป้องกันการรับคุกกี้จากบริษัทอื่น หรือจัดให้มีบริการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้จากบริษัทภายนอกถึงคุณทั้งนี้ เว็บไซต์เต็งหนึ่งขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ตลอดระยะเวลา โดยการเผยแพร่ให้ทราบทางเว็บไซต์ www.ltobetinter.com

4. การตรวจจับตำแหน่งมือถือโดยอัตโนมัติ

หากคุณเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์เต็งหนึ่ง เข้าเว็บไซต์ www.ltobetinter.com ผ่านทางมือถือหรือคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์เต็งหนึ่งจะสามารถตรวจจับตำแหน่งเบอร์มือถือและคอมพิวเตอร์ของคุณบนหน้าเว็บไซต์ www.ltobetinter.com โดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการออนไลน์ต่าง ๆ